Home

Hvorfor jobber mange kvinner deltid

Hver fjerde arbeidstaker i Norge jobbet deltid i 2001, flesteparten hadde valgt det selv. åtte av ti som jobber deltid, er kvinner. Både mindreårige barn og en ektefelle som tjener mye penger øker sjansen for at kvinner jobber deltid, viser resultatene fra rapporte Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, næringsliv og andre områder I undersøkelsen kommer det fram hvorfor mange jobber deltid: Frivillig deltid: 28 %. Deltid på grunn av helseutfordringer: 40 %. Deltid fordi full stilling ville være for mye: 21 %. Må si fra selv. Svinndal knytter stor grad av deltidsarbeid til at mange i undersøkelsen synes det er krevende å være i jobb når de ikke hører godt

Det har gitt oss mulighet til å belyse hvorfor så mange jobber deltid og hvorfor de oftere enn andre kvinner faller ut av arbeidslivet igjen, sier Kavli. Særlig blant kvinner med kort botid i Norge ser forskerne at veldig mange faller ut av arbeidslivet etter relativt kort tid I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn kvinner. Dette betyr at inntekten til kvinner er 14 prosent lavere enn menns inntekt. Noe av dette kan forklares med at flere kvinner enn menn jobber deltid. Det vil si at de jobber færre timer per uke enn det som er vanlig. Se lønnsstatistikken til lege på utdanning.no

Kvinner og menn jobber deltid av forskjellige årsaker - SS

 1. dre, men mer. Dette er basert på funn fra sosiologisprofessorene Brandth og Eides nye bok Fleksible fedre.Det kommer frem i Aftenpostens oppslag 29. september
 2. Deltid løser ikke hjemme/arbeid-konflikten. Mange kvinner i helsesektoren jobber deltid. Men deltidsarbeid løser ikke tidskonfliktene mellom jobb og familie, konkluderer Bente Abrahamsen, som er seniorforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun forsker på sykepleiere
 3. dre av fri vilje, for eksempel på sykehjem. Sissel M. Rasmussen. HEGE BREEN BAKKEN, ansvarlig redaktør. Mange kvinner har fortsatt stillingsbrøker som ser ut som en bingokupong. deltid Meninger
 4. 15. mars 2013 meldte Arbeidsdepartementet i en pressemelding om nye tiltak mot ufrivillig deltid: to former for drøftelsesplikt og lovfestet rett til stillingsprosent tilsvarende siste års reelle arbeidstid (inkludert overtid, ekstravakter osv.).. Omtrent 40 prosent av norske yrkesaktive kvinner og 14 prosent av mennene arbeider deltid, ifølge Statistisk Sentralbyrå
 5. Nye tall viser hvorfor mange jobber frivillig deltid. Hver fjerde deltidsarbeider jobber redusert fordi de vil bruke mer tid på familie og fritid. - Jeg mener det er en deltidsukultur i norsk arbeidsliv som særlig rammer norske kvinner. Det gjøres for lite for å motivere flere til å jobbe mer, mener Grande
 6. . I mange år var Irene Bakken (63) hjemmeværende. Hun tok seg av ungene, hjemmet og trådte til når det var sykdom i familien
 7. - Når vi spør deltidsansatte i kommunene om hvorfor de jobber deltid, pleier 35-40 prosent å oppgi at de jobber deltid fordi de ikke har fått tilbud av arbeidsgiver om mer. Det er også mange som oppgir at de jobber deltid, fordi arbeidet oppleves som for krevende til å jobbe heltid

Tor Grennes mener det er snakk om et veldig sammensatt bilde som gjør at menn og kvinner har ulik lønn. - Den vanlige forklaringen er jo at mange kvinner jobber deltid og kommer senere inn i arbeidslivet enn menn. De venter med å gjøre karriere til etter de har fått barn, eller de tar ut permisjon og blir hengende etter, sier Grennes Kvinner vet hva de gjør når de velger dårligere pensjon ved å jobbe deltid, mener en arbeidslivsforsker. Over 400.000 kvinner jobber i helse- og sosialtjenesten. 45 prosent av dem arbeider i. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år. - Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest. - 70 prosent av kvinner i helse og omsorg jobber deltid. Veldig mye av dette handler om dårlig organisering. Mange får tilbud om veldig små stillingsprosenter når de blir ansatt. Det snakkes mye om individuelle valg, men det er ikke nødvendigvis så enkelt å påvise hvor mange av de som jobber deltid som gjør dette frivillig

Finland hadde på sin side 20,1 prosent kvinner i deltid - dette selv om landet også har mange kvinner i arbeid, slik som Norge. — Norge er et av de landene med høyest deltidsandel blant kvinner. Men det er viktig å få frem at det meste av deltidsarbeidet er såkalt lang deltid, noe som betyr at de jobber minst 20 timer i uken, sier forsker i Statistisk sentralbyrå, Ragni Hege Kitterød Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år. - Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe

Likestilling - SS

* Deltid og fravær fra arbeidslivet gjør også at mange kvinner har måttet stå i jobb lenger fordi de ikke har tjent opp nok permisjonspoeng ved fylte 62 år. - Det er mer vanlig med. En heltidskultur vil gi mer kompetente medarbeidere og mer kvalitet - det vil gjøre noe med tryggheten i jobben, bedre faglige miljøer og mer likeverd, sier Sissel M. Skoghaug. • Mange fattige arbeidsfolk er kvinner og jobber deltid. Frykter større kjønnsbaserte forskjeller etter årets oppgjør. Nå står lønnsoppgjørene for tur Kvinner jobber også mer deltid enn menn. Deltidsstillinger er i snitt dårligere betalt også når man justerer for arbeidstid, hvilket de nevnte median- og gjennomsnittstallene er. Rundt halvparten av lønnsforskjellene lar seg imidlertid ikke forklare med tradisjonelle økonomiske variabler, ifølge forskning fra ISF Kvinner som søker seg til sykepleieryrket, er mer innstilt på å jobbe deltid enn kvinner som begynner på Politihøgskolen. Forskjellene mellom sykepleierstudenter og politistudenter kan tyde på at holdningen til deltidsarbeid påvirker utdanningsvalget, skriver Bente Abrahamsen og Silje Bringsrud Fekjær LES OGSÅ: Stadig flere jobber alene og leier seg kontorplass . Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år. - Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg.

Kvinner som får barn, har lengre fraværsperiode i forbindelse med foreldrepermisjon, de velger ofte å jobbe i familievennlige stillinger med lavt lønnsnivå, og de jobber ofte deltid. Studier av kvinners og menns lønn i Norge viser at når kvinner og menn jobber i samme stilling i samme virksomhet, har de samme lønn Mange av Fagforbundets medlemmer jobber deltid. Flest deltidsstillinger finner vi i kommunesektoren. Dette gjelder særlig innen helse og omsorg, renhold og for ansatte i skole og skolefritidsordninger, og det gjelder først og fremst kvinner. I helse- og omsorgssektoren har kun en av tre som jobber turnus hel stilling Kun 3 av 10 at de jobber deltid fordi de selv ønsker det. Samtidig svarer 4 av 10 at de ikke har fremmet krav om å få utvidet sin stilling. Kun 3 prosent sier de har tatt opp ønsket om heltidsstilling med sin tillitsvalgt. Det er over dobbelt så mange kvinner som jobber deltid enn menn. Derfor er retten til heltid også et. Jobber kvinnen i familien deltid, bør mannen kompensere for tapet Å velge å jobbe deltid for å gjøre hverdagen enklere for familien, koster mange hundre tusen i tapt inntekt og pensjon. Det bør den andre ta regningen for, mener pensjonsøkonom For kvinner uten barn eller barn over 16 år var det tilsvarende tallet 42 prosent. I 2018 har andelen kvinner med barn som jobber deltid sunket til 31 prosent, mens andelen som jobber deltid blant kvinner uten barn eller barn over 16 år er tilnærmet uendret til 40 prosent. Valget av deltid har dermed ikke nødvendigvis med barn å gjøre

Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn. Det er sammenlignet med kvinner med barn under 16 år. - Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe. Det er ikke bærekraftig. Dessuten skjønner jeg ikke hvorfor de vil gjøre det. De taper pensjonspoeng Kvinner må være i stand til å klare seg på egen pensjon dersom de skulle bli alene. Gubbene er pensjonsvinnerne når mange kvinner jobber deltid, sier Fuglevaag. - Snakk med en ekspert. Hans beste tips til alle som jobber deltid, og som vil tape minst mulig pensjon, er å jobbe mest mulig i perioder av livet når det er mulig Ifølge rapporten fra Fafo jobber 41,5 prosent av kvinnelige lønnstakere jobber deltid, mens det samme gjelder for bare 12,9 prosent av mennene.- Vi kan gå så langt som å bruke klassebegreper, for her er det i veldig stor grad kvinner med lavtlønte jobber og kort - Når jeg sier at jeg synes norske kvinner jobber for lite, er det fordi jeg faktisk kan dokumentere at de gjør det. 40 prosent av kvinnene jobber deltid, og flesteparten er på min alder, som. Mange av kvinnene har såkalt lang deltid, det vil si mer enn halv stilling. Artikkelen fortsetter under annonsen Det er mest kvinner i yrker som hjelpepleiere, butikkmedarbeidere og servitører som jobber deltid

Mange hørselshemmede velger deltidsjobb framfor

Derfor sliter innvandrerkvinner med å få fast job

I følge FaFos rapport 2019:6, har andelen av heltidsansatte i helse- og omsorgssektoren vært stabil på 23 prosent. Det vil si at omtrent 80 prosent av de ansatte jobber deltid i større eller mindre stillinger. Vi vet også at det er dobbelt så mange kvinner som menn som jobber deltid Blant kvinner er det 40 prosent som jobber deltid, blant menn er andelen 14 prosent. - Når AFI ser på forskjellene på menn og kvinner som arbeider deltid, så er det dobbelt så mange kvinner som menn som oppgir ønske om mer fritid som begrunnelse. 18 prosent av kvinnene oppgir ønsket om mer fritid som begrunnelse, sier Bratten

Kjønnsdelt arbeidsmarked utdanning

Det er mange unnskyldninger for hvorfor kvinner jobber mer deltid enn menn. Ja, de jobber faktisk. Når sant skal sies har mange av de jeg har snakket med opp gjennom tiden ment at det passet så bra når ungene var små. Dog, jeg må få si at når 9 av ti fedre jobber heltid mens barna er små, og 8 av ti mødre jobber, så er det ganske så. Kvinner jobber mest deltid (FOTO: Paal Audestad, Aftenposten / NTB scanpix) Når det kommer til arbeidslivet, er deltidsarbeid det området hvor det er størst forskjell på menn og kvinner. I 2014 jobbet 35 prosent kvinner deltid, mens det kun var 14 prosent menn Kvinner som søker seg til sykepleieryrket, er mer innstilt på å jobbe deltid enn kvinner som begynner på Politihøgskolen. Forskjellene mellom sykepleierstudenter og politistudenter kan tyde på at holdningen til deltidsarbeid påvirker utdanningsvalget, skrev forskerne Bente Abrahamsen og Silje Bringsrud Fekjær i en kronikk som Sykepleien publiserte søndag

Kronikk:Hvorfor jobber ikke far deltid? - Norges Kvinne

Et annet problem er at mange ansatte ikke ønsker 100-prosentstilling. - Er det reelt at mange jobber ufrivillig deltid? - Ja. For en tredel av dem som jobber deltid, er det nok det. Det betyr ikke at de ønsker å jobbe heltid, men de ønsker en større stillingsbrøk enn de har i dag, sier Moland Hvorfor jobber 4 av 10 sysselsatte kvinner deltid? Nina Amble, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet bruker to begreper for å forklare kvinners deltidsarbeid. Hun hevder at vi har en stor grad av privatisert uførhet, og at en del norske kvinner er deltidshusmødre Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år. - Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe Sysselsetningen blant kvinner er høy, men vi kan bli enda bedre. Alt for mange kvinner jobber deltid. De ønsker høyere stilling, men får ikke. De ønsker lik lønn for likt arbeid, men får ikke. Kvinner bli oppfordret til å søke på stillinger selv med tilnærma lik utdannelse, men får ikke I rettferdighetens navn: Hvorfor nevner dere ikke at majoriteten av kvinner som jobber deltid gjør det frivillig? Vi kan sikkert være enige om at vi tar valg innenfor gitte rammer osv, men det er altså de færreste som jobber deltid som ønsker å jobbe mer. I tillegg er det mange so

Kvinner nektes full jobb Norge greier ikke å gi full jobb til dem som ønsker det, og kjønnsforskjellene er store, viser ny rapport. Sykepleier Kristin Blenning Klaussen (26) kjemper for å. Kvinner må jobbe mer, er oppfordringen både fra statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Men hvorfor jobber langt flere kvinner enn menn deltid? Ifølge Statistisk sentralbyrå er 70 prosent av den norske befolkningen i arbeidssstyrken. Andelen menn er 72,6 prosent og kvinner 67,5 prosent. Les hele sake På sykehjemmet jobber flere ulike yrkesgrupper. I denne filmen møter du lege, sykepleier og helsefagarbeider. Her forteller de hvorfor de valgte å utdanne seg til et yrke innenfor helse, og demonstrerer flere vanlige arbeidsoppgaver Hei jeg er en dame som jobber frivillig deltid 60-80% på butikk, jeg orker ikke mer enn det. Har mye andre ting jeg vil fokusere på som trening, være med venner, husarbeid , være med kjæresten osv. Liker ha den ene hverdagen fri så jeg kan gjøre ærender som å dra til legen, banken, etc. Føler ogs..

Dette sier forskningen om deltid - Forsiden - forskning

 1. Investor Kristian Falnes fikk også spørsmålet om hvorfor menn er rikere enn kvinner. Nymans navn, men Fru Nyman er også rik, selv om det ikke ser sånn ut på papiret. Statistikken lyver altså litt. Mange menn føler nok også et ansvar for å gjøre mest mulig 47,6 % av arbeidende kvinner jobber deltid; Kun 39 % kvinner sparer til.
 2. Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren sin fordi det ofte er de som gjør ulønnet arbeid i hjemmet, som husarbeid og barnepass, mens mannen er ute i arbeidslivet. Kvinners tilgang til lønnet arbeid har økt, men de jobber ofte deltid og i yrker med lav status
 3. ker noe, viser ferske tall fra SSB. I gjennomsnitt har lønnsforskjellen
 4. På nasjonalt nivå ser vi at politikken virker. I 2011 jobbet 40 prosent av kvinnene deltid, i 2018 var tallet 37 prosent. Når det gjelder heltid, har andelen økt fra 60 til 63 prosent i samme periode. Dette tilsvarer 61.000 flere kvinner på heltid. Vi vet selvfølgelig at ikke alle som jobber i helse- og omsorgssektoren er ansatt ute i.
 5. dre innstilt på å jobbe deltid, og sterkere dedikerte til yrket enn sykepleierne
 6. Mange kvinner i hele Norge har gått ut i tog for å verne om retten til å bestemme over egen kropp. Kvinner har dårligere lønns- og arbeidsvilkår. I Norge i dag jobber 33% kvinner deltid, mens bare 14% menn jobber deltid. #metoo kampanjen viser at mange kvinner utsettes for seksuell trakassering i samfunnet vårt

Hvorfor vil ikke flere damer jobbe fulltid? - Fagbladet

Likevel foretrekker mange kvinner å fortsette å ha fri en dag eller to i uken. Les mer på VG:Forsker: For mange blir deltid en vane. De fleste av kvinnene som jobber deltid, er dessuten ferdig med småbarnsfasen. Kvinner som har råd til dette, bor sammen med en manns om tjener godt Menn jobber ikke deltid i småbarnsperioden. Rapporten bekrefter også at det er mangeflere kvinner enn menn som jobber deltid i 2012. 30 % av kvinnene oppgir at detskyldes familieliv og personlige aktiviteter, mens menn oppga i større gradandre årsaker som hovedgrunn til deltidsarbeid. De fleste menn jobber ogsåfrivillig deltid når de blir. De siste årene har jeg merket at mange bekjente av meg i 20-årsalderen har fått barn. Ingen av disse har utdanning eller fast jobb. Noen lever av sponsorer på SoMe, andre jobber deltid, mens andre igjen lever av å selge produkter (noe ala Forever Living) Fortsatt utgjør kvinners timelønn bare 89 prosent av menns - det vil altså si at for hver hundrelapp en gjennomsnittlig mann tjener i timen, får en gjennomsnittlig kvinne 89 kroner. Ser vi på bruttoinntekt per år, tjener kvinner bare 69 prosent av menns inntekt, blant annet fordi flere kvinner enn menn jobber deltid

Fakta om deltidsarbeid - Arbeidslivet

Kvinner jobber mest deltid. Ser man hele arbeidslivet under ett jobber ca.40 prosent av kvinnene deltid. Deltidsandelen blant menn er på 14 prosent. Deltidsandelen er høy-est i varehandelen der 70 prosent jobber deltid (Nergaard 2010:27). Mange deltidsansatte i de tre virksomheten Kortere åpningstid i barnehagene vil gjøre hverdagen svært vanskelig for mange småbarnsforeldre. Samfunnet vårt er basert på at begge foreldrene jobber. Norge trenger arbeidskraften, og familiene trenger to inntekter. Det er slett ikke alle som har mulighet til å jobbe forskjøvet eller ha hjemmekontor Jeg jobber på en mannsdominert arbeidsplass. Vi er mange som har barn. Av alle sammen er jeg den eneste med redusert stilling. De andre mannfolka jobber alle minst 100%. Det forundrer meg litt. Jobber du full stilling? Overtid? Hvorfor jobber du overtid Kvinner tjente i gjennomsnitt i fjor 87 % av det menn tjente. Det betyr at fra i dag, 14. november, jobber kvinner i realiteten ulønna Mange er påvirket både av hva foreldrene jobber med, og hva andre kvinner og menn jobber med. En annen årsak er at rundt 40 prosent av alle kvinner arbeider deltid, mot 13 prosent av alle menn. Når man ikke arbeider fulltid, er det åpenbart at man tjener mindre. Mange kvinner går over til deltid når de har små barn

Hanne har i mange år vært et problem for norske myndigheter. Hun har nemlig jobbet deltid. Men hvorfor er egentlig det så feil? Det er brei politisk enighet om at det å jobbe deltid er et tapsprosjekt. Det sparker beina under likestilling, gir dårligere tjenester, punkterer pensjonsutbetalinger. Bortimot alle er enige om at det er en dårlig ide Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener det er uforståelig at kvinner uten barn eller med voksne barn, jobber mer deltid enn småbarnsmødre

Nye tall viser hvorfor mange jobber frivillig deltid

Tallene på hvor mange kvinner som jobber deltid viser at vi ikke lykkes helt med likestillingen, mener Bjurstrøm. Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten peker på at det er en myte at det i hovedsak er småbarnsmødre som jobber deltid.-Det er barnløse eller kvinner med voksne barn som jobber minst Ifølge rapporten fra Fafo jobber 41,5 prosent av kvinnelige lønnstakere jobber deltid, mens det samme gjelder for bare 12,9 prosent av mennene. - Vi kan gå så langt som å bruke klassebegreper, for her er det i veldig stor grad kvinner med lavtlønte jobber og korte utdanninger som rammes Jobber kvinner deltid i noen yrker på grunn av strukturelle forhold som de møter i yrket, eller er kvinnene som søker seg til disse yrkene mindre dedikerte og mer orienterte mot deltidsarbeid? I denne artikkelen undersøker vi når forskjeller i deltidsønsker etableres blant politi- og sykepleierstudenter, og om det er de minst dedikerte som ønsker deltidsarbeid Vi vet at mange kvinner jobber deltid - mange også ufrivillig - og at kvinners lønn ligger prosentvis lavere enn menns lønn, påpeker han. I 2017 foreslo et regjeringsoppnevnt utvalg å erstatte folketrygdens ytelser til etterlatte under 67 år med tidsbegrenset omstillingsstøtte

Hvorfor slutter kvinnene? yrkesvalg, yrkesløp og arbeidstid. Kvinner dominerer innen omsorgsyrker, de jobber mer deltid og færre timer per uke, mens menn motsvarende dominerer innen som eksisterer parallelt. Det er tilnærmet like mange kvinner som menn på bunnlinjen, mens det er tung mannsdominans blant partnerne på det. I 2016 jobbet 669.000 personer deltid i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. I en serie artikler retter DN søkelyset mot det kjønnsdelte norske arbeidsmarkedet

Tenker samfunnet for mye på system, og for lite på menneskene? Les hvorformange unge kvinner må jobbe ufrivillig deltid: https://nrk.no/1.1400980 40 prosent kvinner og 14 prosent menn jobber deltid? Mange kvinner ønsker seg større stilling og jobber såkalt ufrivillig deltid. Kilde: SSB, Kvinner i forskning, Voldtektsutvalget, SaLDO 2010, BLD, Aftenposten Antallet kvinner som jobber deltid i Norge er stor, og langt flere kvinner enn menn jobber deltid. I 2014 var andelen kvinner mellom 20 og 66 år som jobber deltid, hele 34, 7 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).. I noen tilfeller vil det å jobbe deltid være ufrivillig, mens enkelte velger å jobbe redusert, kanskje for å følge opp barna eller få unna husarbeid Gifte kvinner i dag møter ikke de samme holdningene som for bare noen få tiår tilbake, men det er som regel kvinnene som velger deltid for at familiens hverdagskabal skal gå opp. Norske kvinner velger også fortsatt tradisjonelt i sitt yrkesvalg, mange med den begrunnelsen at de såkalte kvinneyrkene er lette å kombinere med familieliv og små barn

Video: 11 norske kvinner og menn: Derfor jobber vi deltid

Fakta før valget: Hvor mange jobber egentlig deltid i

Hele 84 prosent av de kvinnelig ansatte i Vegårshei kommune jobber deltid. Sykepleier Anne Lise Kroken ville gjerne jobbet mer enn hun får sjansen til Hvis du jobber på SFO, er sannsynligheten høy for at du jobber deltid. Barna er så få timer på SFO at ingen ansatte får full stilling bare av å jobbe der. Mange er derfor assistenter eller timelærere i skolen i tillegg. Selv om de kombinerer SFO og skole, er deltid et problem for mange av de ansatte Mange argumenter brukes for å få oss å sette av 37,5 timer i uka til arbeid. Det er en overvekt av kvinner som jobber deltid, uansett om de har småbarn eller ikke. Og det er ikke populært. Blant avisoverskrifter mot deltid finner man disse: Norge kunne vært mange milliarder rikere hvis kvinner hadde jobbet mer heltid De som jobber midlertidig og deltid har både lavere inntekt og lavere tilknytning til arbeidslivet. Dette kan være vanskelig for den enkelte, og kan påvirke andre av velferdsgodene våre hvis trenden fortsetter, sier Tønnessen. 96 prosent flere kvinner og 150 prosent flere menn jobber delvis nå, sammenlignet med oktober 2019. Flest ung Det kan være mange grunner til å jobbe deltid i en periode i livet. Små barn, syke foreldre eller rett og slett et ønske om å få mer fritid. Kanskje får du heller ikke den heltidsstillingen du ønsker. 61 prosent av KLPs medlemmer i kommunal sektor jobber i dag deltid og 82 prosent av dem er kvinner. Mange får sjok

Én av tre kvinner jobber deltid - de fleste har ikke barn Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener det er uforståelig at kvinner uten barn eller med voksne barn, jobber mer deltid enn småbarnsmødre Kvinner bør bli best til å spare til pensjon. Alle kommer dårligere ut med nye pensjonsregler, men spesielt kvinner. Det er mange grunner til dette. For eksempel jobber mange deltid i løpet av karrièren. Det er dumt når pensjonen beregnes ut i fra alle årene i arbeid, og ikke årene du hadde best inntekt Jublet når jeg leste dagbladet i dag. åtte timer mindre på kontoret i uka utgjør 8 timer mer med små folk som digger deg. 8 timer mer med klatring i trær, sparking av ball, lesing av bok, kos, gråt, turer på biblioteket eller bare en handlerunde i butikken. Sammen. Du har fortsatt 32 timer igjen.

Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år.- Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe. Det er ikke bærekraftig I tillegg har hele stillinger i omsorgssektoren både vært sett på som et viktig grep for likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet, og en fremtidsrettet strategi med tanke på at det blir mange flere eldre her i landet. Argumentene for hvorfor vi trenger flere heltidsstillinger er det stor enighet om, og de fremføres ofte Hvorfor det er forskjeller mellom utdanningsnivåer fanges ikke opp i studien, men forskerne mener det er mange mulige forklaringer det er nødvendig å forske mer på. - Det kan for eksempel være knyttet til karrierehensyn - at det er vanskeligere for karrierekvinner med mastergradsutdanning å være borte fra jobb Deltidsarbeid blant kvinner. 4 av 10 kvinner jobber deltid. Det er et sammenfall mellom næringer med høy grad av deltidsarbeid og næringer med stor andel kvinner. Det er vanlig å skille mellom lang deltid og kort deltid. Omtrent halvparten av deltidsarbeidende kvinner arbeider kort deltid, det vil si mindre enn 20 timer i uken

Kvinner tjente i gjennomsnitt i fjor 87 prosent av det menn tjente. Det betyr at fra i dag, 14. november, jobber kvinner i realiteten uten lønn resten av året. Dette er ikke bare fordi kvinner jobber i yrker med lavere lønn, har lavere posisjoner eller jobber mer deltid enn menn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og de med høyere utdanning Og hele 90 % av kvinner med 2 eller flere barn og som jobber heltid, er fornøyde (SSB 2/13). Tvungen deltid må bort. Det at man ikke ansettes i fast full stilling kan meget vel benevnes som vår moderne tids slaveri Hvorfor er det flere selvmord blant menn enn kvinner? 21.02.2009 2009 Psykisk / følelser; Hvorfor blir menn større enn kvinner ved trening? 08.04.2019 2019 Trening og idrett; Hvorfor liker ikke menn maskuline kvinner? 18.09.2019 2019 Kropp og helse; Hvorfor tjener kvinner og menn ulikt når de har lik utdanning? 12.01.2018 2018 Arbeid / job

Norske arbeidere mest effektive - adressa

Derfor tjener menn mer enn kvinner - E2

 1. YS Arbeidslivsbarometer 2014 rapporterte at på landsbasis jobber 15 ganger så mange kvinner som menn deltid. I ni av ti tilfeller er kvinnen hjemme med sykt barn. Selv når begge partene har like ambisiøse fulltidsjobber, angir begge at kvinnen har langt større ansvar på hjemmefronten
 2. istrerende leder Anne-Kari Bratten uttalt at «Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv
 3. Når menn jobber deltid, jobber de gjerne kort deltid (1 - 19 timer i uka), mens kvinner oftest jobber lang deltid (20 - 36 timer i uka)
 4. Mange sykepleiere jobber deltid, men hva tror folk flest er årsaken til at de gjør det? I den ferske spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer svarer kun åtte prosent at de tror den viktigste årsaken er at sykepleiere selv ønsker å jobbe deltid. 20 prosent krysset av for <<Arbeidsbelastningen ved å jobbe full stilling er for stor>>, mens flertallet, hele 61 prosent, mente.
 5. grunnelse for hvorfor kvinner job-ber deltid. - Jeg mener Bratten sporer ganske langt av når hun tar utgangspunkt i en virkelighet som jeg tror mange kvinner som jobber deltid, ikke kjen - ner seg igjen i, sier Følsvik. Mange deltidsstillinger og få hel-tidsstillinger mener LO-nestlederen er årsaken til at mange kvinner job - ber deltid
 6. I sommer kunne Statistisk sentralbyrå presentere tall som viser at ni av ti ansatte i norske barnehager er kvinner. Thoresen-Vestre er ikke overrasket. Han påpeker at omsorgsyrker tradisjonelt har vært kvinnenes arena, og at mange fortsatt tenker at kvinner egner seg best til å ta vare på barn
 7. dre enn de selv ønsker

Kvinner har gjennomsnittlig mer utdannelse enn menn; Kvinner jobber mye mer deltid enn menn; To tredjedeler av de eldre er kvinner, og vi trenger mer forskning på hvordan det norske pensjonssystemet fungerer operasjonelt siden det gir kvinner mindre i pensjon. I denne konteksten betyr «operasjonelt» hvordan et system fungerer, ikke hvorfor Sørlandspolitikere diskuterer levekår: Flere på trygd, flere på deltid og lavere lønninger. Sørlandet har flere på trygd, færre i jobb og flere kvinner som jobber deltid enn i resten av landet. Likestillingsministeren mener likevel at Sørlandet er på rett vei Mange innvandrede kvinner jobber deltid. Er dette fordi de ikke vil, ikke får eller ikke kan? (Fra arkivet og kvinnedagen 2016. De er begge kvinner i såkalte mannsdominerte yrker, som har vist at de takler jobben minst like bra som sine mannlige kolleger. Finansministeren og oljeanalytiker i Nordea knuser et par myter om næringslivet

Kvinner vet hva de gjør når de velger deltid - NRK Norge

 1. Hvorfor kjenner vi deg Å jobbe deltid. er ikke så selvvalgt som mange viser at hver tredje sysselsatte kvinne jobber innenfor helse- og sosialtjenester og at halvparten av kvinnene.
 2. De nye jobbene må komme i det private næringslivet, men hvorfor velger godt utdannede kvinner en jobb i offentlig sektor fremfor en jobb i det private? Forklaringene er flere, og mange har dreid seg om at kvinner mer enn menn er opptatt av trygghet og forutsigbarhet de mener de finner i offentlig sektor
 3. Kommunen ligger bedre an enn mange andre byer, men flertallet av de ansatte innen helse og omsorg jobber fortsatt deltid. Delta i debatten og følg Adresseavisen meninger på Facebook Politikerne snakker seg varme i trøya om hvor urettferdig det er at kvinner som ønsker fulle stillinger må ta til takke med deltid
 4. Hvorfor det er viktigere for kvinner å spare: Lavere pensjon: Jo lavere pensjon du har fra folketrygd og jobben, jo større behov for egen sparing. Kvinner får i snitt ca. 25 prosent lavere pensjonsutbetalinger enn menn. Mange kvinner foretrekker lavrisiko sparing som bankinnskudd eller rentefond
 5. Dermed kan også betydningen av arbeidstid for barnefødsler være forskjellig for kvinner med ulik utdanningsbakgrunn. Forskjellige regjeringer og organisasjoner i arbeidslivet har tatt til orde for en reduksjon av såkalt «uønsket» deltid, det vil si at kvinner som jobber deltid egentlig har preferanser for lengre arbeidstid (Kjeldstad 2006)
 6. For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig
SSB-forskere lurer på om mer heltid kan føre til at færreGlasstaket er borteNorsk kommune lokker sykepleiere med 100
 • Hash structure.
 • Galileo galilei tyngdekraft.
 • Vivag bruksanvisning.
 • Studentenjobs bernburg.
 • Hvordan ble dødehavsrullene funnet.
 • Bernburger theater und veranstaltungs gmbh bernburg (saale).
 • Minijob eifel.
 • Egg baby.
 • Piercing drammen åpningstider.
 • Speed dating hur går det till.
 • Forvask symbol oppvaskmaskin.
 • Mehrzweckkampfschiff 180 bewaffnung.
 • Kreuzberger stadt dorsten.
 • Keno bergholz.
 • Dyrket sak kryssord.
 • Marcusbil erfaringer.
 • Hvordan lage hakke på minecraft.
 • Hvor mange mennesker bor der i danmark 2018.
 • Bigotteri kryssord.
 • Wendy 2 kinostart.
 • Jaguar xk8 forum.
 • Akademibokhandeln stockholm öppettider.
 • Rettvinklet trekant hypotenus.
 • Mountainbike kurse für kinder.
 • Våpenskap bergen.
 • Bedre nætter test.
 • Mexico usa.
 • Minecraft house minecraft.
 • Akutt vondt i nakken.
 • Trefelling forsikring.
 • Raudåte engelsk.
 • Egon schiele tod und mädchen stream.
 • Mango chutney oppskrift.
 • Pga bridgestone.
 • Antennenwels eier entwicklung.
 • Europa nord.
 • Skyllemiddel.
 • Niedersachsenticket lingen münster.
 • Scrooge mcduck movie.
 • Barfen welpen rechner.
 • Palmenblätter.